Industrial Design Engineering

Bachelor Assignment

Bachelor Assignment - Info

Information for organizations

Ga naar Nederlandstalige tekst

Before a student can start a professional career, it is important to take up experience in practice that is why we, the Industrial Design Engineering program, highly appreciate it if your organization offers an assignment.

It is important that the subject of the assignment is useful for the organization. Therefore, it is common that the content is provided by your organization. However, it is also possible for a student to propose a subject. In both cases, the coordinator helps to define and structure the proposal where necessary.

To give you an idea what our students are capable of during the execution of their assignment you can take a look at the previously completed Bachelor’s Final Assignments.

For additional information you can contact the coordinators of the Bachelor’s Assignments:

Bjorn de Koeijer
b.l.a.dekoeijer@utwente.nl
+31 53 – 489 6608

Ellen van Oosterzee
e.d.vanoosterzee@utwente.nl
+31 53 – 489 43 26

Info above in dutch:

Als voorbereiding op de arbeidsmarkt is het onmisbaar dat studenten praktische ervaring opdoen en de opleiding Industrieel Ontwerpen stelt het daarom erg op prijs indien uw organisatie een opdracht aanbiedt.

Uitgangspunt is dat de inhoud van de opdracht functioneel moet zijn voor u als opdrachtgever. Dit is de reden dat de aanzet voor een opdracht in de meeste gevallen door u wordt geformuleerd maar het komt ook voor dat een student u een voorstel doet voor een opdracht. In beide situaties helpt de coördinator om de opdracht op te stellen en indien nodig in te kaderen.

Om u een idee te geven wat onze studenten zoal doen tijdens de uitvoering van hun opdracht verwijzen wij u graag naar de reeds eerder uitgevoerde Bachelor Eindopdrachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Bachelor Eindopdrachten:

Bjorn de Koeijer
b.l.a.dekoeijer@utwente.nl
+31 53 – 489 6608

Ellen van Oosterzee
e.d.vanoosterzee@utwente.nl
+31 53 – 489 43 26